Złączone Cegielnie Augustowo - Gradowice Towarzystwo Akcyjne w Grodzisku w Poznańskiem
Nr. spółki 2470
Firmy spółki
"Agrad" Towarzystwo Akcyjne
Siedziba spóki
Grodzisk Wielkopolski
Branże
Mineralny
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Cegielnia
adres współczesny
Augustowo, gm. Wielichowo
adres dawny
Augustów, poczta Ruchocice
Sąd rejestrowy i numer RHB
Grodzisk Wielkopolski
RHB 14
Data podpisania
statutu
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Zakup i prowadzenie cegielni oraz handel produktami cegielnianymi.
Założyciele
Członkowie zarządu
od: 10.06.1920
Członkowie rady nadzorczej
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
od: 10.06.1920
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy przy założeniu wynosił 1.000.000 mkp i podzielony był na akcje na okaziciela (1.000 akcji) po 1.000 mkp każda. Akcje I emisji zostały objęte przez Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. - za 910.000 mkp, Antoniego Herkta - za 20.000 mkp, Władysława Kościelskiego - za 50.000 mkp, Władysława Ziętaka - za 15.000 mkp i Karola Kubicę - za 5.000 mkp.
Źródła
Przypisy