Zrzeszenie Cechmistrzów Budowlanych S.A.
Nr. spółki 2472
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB VIII 1354
Warszawa
RHB XXV 4350
Przypisy