Związek Handlowo - Wytwórczy Koła Młynarzy "Molitor" S.A.
Nr. spółki 2477
Siedziba spóki
Lwów
Sąd rejestrowy i numer RHB
Lwów
RHB II 215
Przypisy