Żyrardowska Fabryka Tkanin Metalowych S.A.
Nr. spółki 2493
Siedziba spóki
Żyrardów
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Siedziba Komisji Likwidacyjnej
adres współczesny
-
adres dawny
Żyrardów, ul. Długa 1
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB 3168
Data zatwierdzenia statutu
10.08.1923
Data zebrania założycielskiego
19.01.1924
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
(a) fabrykacja tkanin metalowych i wszelkich wyrobów z drutu i blachy, (b) prowadzenie handlu tymi wyrobami w Polsce i zagranicą na rachunek własny i obcy, (c) uczestniczenie w pokrewnych przedsiębiorstwach.
Członkowie zarządu
od: 09.02.1924
od: 09.02.1924
od: 09.02.1924
od: 09.02.1924
od: 09.02.1924
od: 09.02.1924
od: 09.02.1924
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy został ustalony na kwotę 250.000.000 mkp i podzielony został na 25.000 akcji po 10.000 mkp każda, z czego 5.000 akcji było imiennych, a 20.000 na okaziciela.
Zmiany treści statutu
Statut spółki został zatwierdzony przez MPiH oraz S dnia 10.08.1923 roku i opublikowany został w MP 284/1923
Likwidacja spółki
12.04.1926
Inne informacje
Spółka za rok obrotowy 1924 osiągnęła zysk, który miał być przedmiotem podziału na walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 kwietnia 1925 roku. Na tym samym walnym miano rozpatrywać wniosek zarządu o przekształceniu spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przypisy