P
Pelagia Bytońska
 
 
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Opis osoby

Z domu Łukowska, zamieszkała w Kępnie

Przypisy