Bank Kredytowy Towarzystwo Akcyjne w Kępnie
Nr. spółki 88
Siedziba spóki
Kępno
Branże
Banki
Sąd rejestrowy i numer RHB
Kępno
RHB 5
Data podpisania
statutu
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Przedmiotem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa bankowego i wszelkich interesów bankierskich.
Założyciele
Członkowie zarządu
od: 19.08.1920
od: 19.08.1920
Członkowie rady nadzorczej
od: 19.08.1920
od: 19.08.1920
od: 19.08.1920
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie założenia został określony na kwotę 300.000 mk i podzielony na 300 akcji po 1.000 mk. Wszystkie akcje były wystawione na okaziciela.
Przypisy