S
Stanisław Zając
 
 
ZAJMOWANE FUNKCJE W SPÓŁKACH
Opis osoby

Posiadacz ziemski zamieszkały w Glińsku, pow. śmigielski

Przypisy