"Fortuna" Fabryka Wyrobów Płóciennych i Wełnianych S.A. w Śmiglu
Nr. spółki 637
Siedziba spóki
Śmigiel
Branże
Konfekcyjna
Sąd rejestrowy i numer RHB
Śmigiel
RHB 5
Data podpisania
statutu
21.07.1923
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Fabrykacja bielizny, wyrobów płóciennych i wełnianych
Członkowie zarządu
od: 12.12.1923
Członkowie rady nadzorczej
od: 12.12.1923
od: 12.12.1923
od: 12.12.1923
do: 12.12.1923
od: 12.12.1923
od: 12.12.1923
Zmiany kapitału
Kapitał założycielski wynosił 300.000.000 mkp, a akcje po 1.000 marek, z czego 100 akcji było imiennych uprzywilejowanych, a pozostałe były na okaziciela. Wszystkie akcje zostały objęte przez założycieli.
Przypisy