S
hrabia Stefan Bobrowski
data urodzenia
1873
data śmierci
1932
Opis osoby

Właściciel dóbr i marszałek Rady Powiatowej w Andrychowie.

Stefan hr. Bobrowski ur. w 1873r. zm. w 1932r. właściciel dóbr andrychowskich oraz Choczni, był burmistrzem Andrychowa, członkiem Wydziału Rady Powiatu Wadowickiego. W dniu 9 lutego 1912r. Rada miasta Andrychowa nadała Stefanowi hr. Bobrowskiemu – burmistrzowi miasta Andrychowa – Honorowe Obywatelstwo w dowód szczerej wdzięczności i w uznaniu jego pełnej poświęceń pracy i nieocenionych zasług dla dobra i rozwoju tego miasta. źródło: Jadwiga Stanisławek – Janus, Bobrowscy z Andrychowa Historie Zwykłe i Niezwykłe, Andrychów 2015

https://www.wadowice24.pl/magazyn/7467-park-miejski-w-andrychowie-nosi-teraz-imie-hrabiego-stefana-bobrowskiego.html

Przypisy