Zakłady Przemysłu Włókienniczego "Polana" S.A.
Nr. spółki 2413
Siedziba spóki
Łódź
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Siedziba zarządu
adres współczesny
-
adres dawny
Łódź, ul. Sienkiewicza 58
Sąd rejestrowy i numer RHB
Łódź
RHB 1774
Data podpisania
statutu
31.12.1936
Data zebrania założycielskiego
04.01.1937
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Prowadzenie zakładów wyrobu włókien sztucznych, organizacja i eksploatacja przemysłów pomocniczych, pokrewnych i pochodnych, uczestnictwo w innych przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, handel wyrobami spółki i innymi surowcami i półfabrykatami oraz wyrobami gotowymi zarówno na rachunek własny, jak i na rachunek cudzy.
Członkowie zarządu
od: 07.01.1937
od: 07.01.1937
od: 07.01.1937
od: 07.01.1937
Członkowie rady nadzorczej
od: 14.05.1938
od: 14.05.1938
od: 14.05.1938
od: 14.05.1938
od: 14.05.1938
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy w momencie założenia określony na kwotę 1.500.000 zł. podzielony na 3.000 akcji po 500 zł każda. Na poczet kapitału wpłacono 500.000 zł, reszta miała zostać uiszczona w dwóch ratach: 31.01.1937 i 1.03.1937
Przypisy