Baza spółek akcyjnych
Chemische Fabrik vorm. Carl Scharff & Co. S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Fabryka Chemiczna dawniej Carl Scharff & Co S.A.

"Giesche" Fabryka Chemiczna S.A.

"Dr. A. Wander" S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Fabryka Środków Chemiczno - Farmaceutycznych "Dr. A. Wander" S.A.

Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych "H. Kolberg i S-ka" S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Polskie Zakłady Optyczne S.A.