Baza spółek akcyjnych
Galicyjska Fabryka Obuwia Towarzystwo Akcyjne
Rozwiń nazwy spółki

"Gafota" Lwowska Fabryka Obuwia S.A.

Galicyjski Akcyjny Bank Kupiecki we Lwowie
Rozwiń nazwy spółki

Bank Kupiectwa Polskiego S.A.

Galicyjski Bank Ludowy dla Rolnictwa i Handlu we Lwowie S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Powszechny Bank Kredytowy S.A.

Galicyjski Ziemski Bank Kredytowy Towarzystwo Akcyjne we Lwowie
Rozwiń nazwy spółki

Ziemski Bank Kredytowy S.A. we Lwowie

Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku
Rozwiń nazwy spółki

Galicyjsko - Bukowińskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku

Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze "Przeworsk" S.A.

Cukrownia i Rafineria "Przeworsk" S.A.