Baza spółek akcyjnych
"Bismarckhütte" S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach, Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych S.A.

Consum - Verein Antonienhütte S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Konsum Spożywców S.A. w Nowej Wsi

Dom Handlowo - Przemysłowy "A. Aronson i Synowie i Jakób Kaffeman" S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Krajowa Fabryka Wstążek S.A. dawniej Dom Handlowo – Przemysłowy "A. Aronson i Synowie i Jakób Kaffeman" S.A.

Fabryka Mebli i Urządzeń Biurowych "Pacific" S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Koronowska Fabryka Mebli i Urządzeń Biurowych S.A.

"Goniec Śląski" Towarzystwo Akcyjne
Rozwiń nazwy spółki

Księgarnia i Drukarnia Katolicka dawniej "Goniec Śląski" S.A.