Baza spółek akcyjnych
Bank Rolniczo - Przemysłowy Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu
Rozwiń nazwy spółki

Wielkopolski Bank Rolniczy Towarzystwo Akcyjne

Polski Bank Rolniczy Towarzystwo Akcyjne

Bank Francusko - Belgijsko - Polski dla Przemysłu i Rolnictwa S.A.

"Bismarckhütte" S.A.
Rozwiń nazwy spółki

Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach, Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych S.A.

"Rika" Towarzystwo Akcyjne Budowlane Reich i Kandziora
Rozwiń nazwy spółki

Wielkopolskie Towarzystwo Budowlane "Rika" S.A.

Spółka Akcyjna Fabryki Kos Possehla w Nowowilejce
Rozwiń nazwy spółki

Wileńskie Zakłady Przemysłu Drzewnego dawniej Possehla S.A. w Nowej Wilejce

Towarzystwo Akcyjne Warszawskiego Biura Architektoniczno - Budowlanego "I. Pianko"
Rozwiń nazwy spółki

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.