Spółki akcyjne
Appendix do Słownika Historycznego Bankowości Polskiej do 1939 roku 1 Spółki akcyjne Appendix do Słownika Historycznego Bankowości Polskiej do 1939 roku 08.09.2019

Banki działające przed II wojną światową w formie spółek akcyjnych mimo, że były bardzo słabe kapitałowo niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego też warto uzupełnić o nową wiedzę fundamentalną pozycję, która stanowi punkt wyjściowy do dalszych badań historii polskiej bankowości. "Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku" prof. W. Morawskiego wcale nie zestarzał się i wciąż pozostaje niezwykle użyteczny.

Spółki akcyjne Spółki akcyjne "Jeszcze jedna bombka eksportowego" - jak pisać o spółkach akcyjnych 04.02.2019

To niby recencja. Ale taka skrócona. Tylko dlatego, że recenzowana pozycja jest znakomita, a mi śpieszy się wrócić do jej lektury i skorzystać z inspirujących fragmentów, aby samemu poszukać odpowiedzi na dręczące pytania. Pytania o historię spółek akcyjnych.

Hurtownia Spółek Spożywców S.A. i tajemnica przedsiębiorstwa 1 Spółki akcyjne Hurtownia Spółek Spożywców S.A. i tajemnica przedsiębiorstwa 19.09.2018

Dzisiaj przedsiębiorcy skrupulatnie chronią wszelkie informacje o swoich kontrahentach, w tym w szczególności wartości obrotów z nimi, marżach itp., szczególnie w przypadku działalności handlowej. Dawniej bywało inaczej.