Kolekcjonerstwo
Najnowsze i poprzednie uzupełnienia do Katalogu Akcji Kolekcjonerstwo Najnowsze i poprzednie uzupełnienia do Katalogu Akcji 08.11.2020

Pandemia ogranicza kolekcjonerom papierów wartościowych możliwość spotykania się, ale mimo to wciąż otrzymujemy informacje o nowych, nieznanych wcześniej historycznych akcjach. Wobec braku możliwości osobistego przekazania zainteresowanym kolejnego uzupełnienia do Katalogu Akcji wybieram tę sposób na przekazanie informacji o nieznanych wcześniej dawnych akcjach.

Dlaczego kolekcjoner nie powinien być domem aukcyjnym, czy też dom aukcyjny kolekcjonerem Kolekcjonerstwo Dlaczego kolekcjoner nie powinien być domem aukcyjnym, czy też dom aukcyjny kolekcjonerem 22.03.2020

Wiarygodny dom aukcyjny to transparentny dom aukcyjny. To także taki dom aukcyjny, który nie konkuruje ze swoimi klientami. A nie da się nie konkurować, jeżeli robi się to samo co kolekcjonerzy - kolekcjonuje.

Państwowe krótkoterminowe papiery dłużne z ziem polskich 1 Kolekcjonerstwo Państwowe krótkoterminowe papiery dłużne z ziem polskich 02.07.2019

Może trochę gościnnie o katalogu Macieja Kurka, gdyż ten poświęcony jest krótkoterminowym papierom dłużnym emitowanym przez Państwo Polskie. Jednak mimo, że nie w głównym nurcie portalu, to świetna książka, warta poznania przez wszystkich zainteresowanych historią gospodarki.