Blog
Najnowsze i poprzednie uzupełnienia do Katalogu Akcji
08.11.2020
Najnowsze i poprzednie uzupełnienia do Katalogu Akcji
Kolekcjonerstwo

Pandemia ogranicza kolekcjonerom papierów wartościowych możliwość spotykania się, ale mimo to wciąż otrzymujemy informacje o nowych, nieznanych wcześniej historycznych akcjach. Wobec braku możliwości osobistego przekazania zainteresowanym kolejnego uzupełnienia do Katalogu Akcji wybieram tę sposób na przekazanie informacji o nieznanych wcześniej dawnych akcjach.

W 2020 roku nie odbyło się wiosenne Spotkanie Kolekcjonerskie organizowane przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, nie odbędzie się także jesienne Spotkanie. Były one okazją do zawsze interesującej prezentacji poświęconej kolekcjonerstwu papierów wartościowych, historii gospodarki, w tym szczególnie historii kapitału, czy poszczególnych emitentów, a także ma się rozumieć historii samych papierów wartościowych. W ich trakcie także miały zawsze miejsce ciekawe dyskusje kolekcjonerskie oraz znajdowała się okazja do przejrzenia kolekcjonerskich dubletów, kolekcjonerskiej oferty dawnych papierów wartościowych. W ostatnich latach na Spotkaniach Kolekcjonerskich prezentowałem aktualizację Katalogu Spółek Akcyjnych Polski Międzywojennej i Akcji Emitowanych przez te Spółki. Od roku takiej okazji nie mam i jak wiemy na dzień dzisiejszy możemy wyłącznie spekulować, czy taka okazji pojawi się wiosną 2021 roku.

Zatem uznając, że dalsze odkładanie prezentacji Uzupełnienia nr 6 do Katalogu nie ma większego sensu pozwalam sobie tą drogą przedstawić Państwu najnowszą aktualizację. Jest ona trochę obszerniejsza, gdyż „zbiera” moją wiedzę z okresu ostatnich 12 miesięcy, a nie tradycyjnych 6. Uzupełnienie nr 6 jest dostępne tradycyjnie w formie pliku pdf pod tym linkiem:

http://www.historiafabryk.pl/download/files/upload/files/eksperyment/Uzupelnienie-nr-6.pdf

Jednocześnie dla porządku pozwalam sobie także zamieścić linki do wcześniejszych aktualizacji, w kolejności oznaczonych numerami 1-5. Tym sposobem wszystkie Uzupełnienia do Katalogu będziecie Państwo mieli dostępne w jednym miejscu:

http://www.historiafabryk.pl/download/files/upload/files/eksperyment/Uzupelnienie-nr-1.pdf

http://www.historiafabryk.pl/download/files/upload/files/eksperyment/Uzupelnienie-nr-2.pdf

http://www.historiafabryk.pl/download/files/upload/files/eksperyment/Uzupelnienie-nr-3.pdf

http://www.historiafabryk.pl/download/files/upload/files/eksperyment/Uzupelnienie-nr-4.pdf

http://www.historiafabryk.pl/download/files/upload/files/eksperyment/Uzupelnienie-nr-5.pdf

Przypomnę w tym miejscu tylko, że na bieżąco wszystkie informacje dotyczące samym spółek akcyjnych wprowadzane są przeze mnie w bazie głównej pod adresem www.historiafabryk.pl.

Chciałbym także prosić Państwa o przesyłanie wszelkich informacji o nowych akcjach, których nie znaleźliście Państwo w Katalogu, ani w prezentowanych Uzupełnieniach. Informacje te pozwolą mi na bieżąco aktualizować Katalog oraz dzielić się z Państwem wiedzą na temat historycznych akcji. Licząc na współpracę proszę o przesyłanie informacji na adres l.koziorowski@koziorowski.pl.