Blog
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
02.11.2017
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
Ogólne

Czyli jak korzystać z bazy Historii Polskich Spółek Akcyjnych, czego w niej szukać, a może także jak pomóc i czym się podzielić.

„Boh trojcu lubit” więc trzecim postem chciałbym zakończyć cykl wstępnych informacji dotyczących funkcjonowania i używania baz Historii Polskich Spółek Akcyjnych. Na XVI Spotkaniu Kolekcjonerskim (nota bene, zapraszam na kolejne wiosenne w 2018 r. oraz zgłoszenia akcesu do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych – szczegóły patrz: www.historycznepapiery.pl) przedstawiłem szczegółowo sposób korzystania z bazy. Obecnie pozwolę sobie jedynie na krótką charakterystykę. Nie planowałem tego początkowo, ale otrzymane pytania, a nade wszystko moje spostrzeżenia poczynione w trakcie kolejnych wpisów do bazy, spowodowały, iż uznałem posta za zasadnego.

Istotą strony www.historiafabryk.pl jest baza spółek akcyjnych. Najważniejsza z działających, pozostałe mają charakter subsydiarny, przynajmniej do czasu uruchomienia w przyszłości bazy papierów wartościowych. W chwili obecnej baza spółek akcyjnych zawiera listę 2494 podmiotów – spółek akcyjnych działających w okresie międzywojennym na terenie II Rzeczypospolitej w granicach ustalonych ostatecznie po traktacie ryskim. Lista obejmuje spółki, które powstały także wcześniej, przed I wojną światową i istniały jako podmioty (chociażby w fazie likwidacji) w okresie po I wojnie światowej. Tym samym logicznym jest, że w tym momencie w bazie nie zostały ujęte spółki akcyjne, które zostały zlikwidowane przed 11.11.1918 roku. Brak ten jest pochodną założenia przyjętego do opracowania „Katalogu spółek akcyjnych Polaki międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki” (patrz: www.katalogakcji.pl). Oczywiście brakujące spółki sukcesywnie będą dopisywane, ale najpierw muszą zostać w sposób wiarygodny potwierdzone.

Poszczególne spółki akcyjne ujęte w bazie spółek akcyjnych będą stopniowo opisywane. Program bazy umożliwia zgromadzenie informacji o każdej ze spółek, a w ramach wpisów będą generowane następujące dane: firma(-y), siedziba spółki, branże, lokalizacje zakładów, numer RHB, daty związane z założeniem spółki, przedmiot działalności, zmiany kapitału, emisje obligacji, giełdy, informacje o statucie, daty związane z likwidacją, przekształceniem lub przejęciem spółki, założyciele, osoby wchodzące w skład organów spółki. Oprócz wymienionych pojawią się także inne informacje, nieujęte powyżej, oraz monograficzny opis spółki. Wszystkie zgromadzone dane będą posiadały przypisy, aby możliwe pozostawało zbadanie wiarygodności informacji. Wszelkie źródła o spółce będą albo wskazywane, albo wręcz publikowane na stronie, tak aby pełne dossier spółki było dostępne „na miejscu”.

Niewiele spółek zostało już chociażby częściowo opisanych, ale można dokładniej zorientować się jak w przyszłości będzie funkcjonowała baza odszukując przykładowe opisy następujących spółek: "Agrochemia" Fabryki Sztucznych Nawozów i Innych Przetworów Chemicznych S.A., "Auto" Przemysł Samochodowy Towarzystwo Akcyjne dawniej P. Czarnecki, Polskie Towarzystwo Handlowe S.A., czy "A. Chrapkiewicz" Zjednoczone Tartaki Parowe, Przedsiębiorstwo Budowlane i Cegielnia S.A. w Andrychowie. Szczególnie ciekawie wyszło przy opisie tej ostatniej, gdyż w trakcie zbierania informacji udało się udowodnić „powiązanie” tej spółki z dotychczas odrębnie odnotowywaną spółką "Stefan hr. Bobrowski" S.A. Tartak Parowy w Andrychowie. Co prawda wcześniej miałem podejrzenie, że pod obiema nazwami funkcjonuje ta sama spółka, ale absolutnie żadnych dowodów na poparcie takiej tezy nie posiadałem. Teraz udało się odnaleźć potwierdzenie i dwie odrębne nazwy zostały połączone w jednym podmiocie (polecam sprawdzenie źródłowych informacji w bazie w opisie spółki). Umiejscowienie bazy w internecie pozwala w przeciwieństwie do wydania papierowego dynamicznie zarządzać takim procesem.

Powyższy przykład pokazuje także jak szczątkowa lub rozproszona jest nasza wiedza o historii kapitału. Ostatnie 20 lat spędziłem na zbieraniu informacji o polskich spółkach akcyjnych, a wciąż mam przekonanie, że w wielu przypadkach posiadam ogromne luki, o kilku spółkach mogę w ogóle nic nie wiedzieć. W bazie nie zostały ujęte podmioty, co do których mam pewność, że pozostały wyłącznie w fazie planowania, że nie udało się ich zawiązać. Szczególnie dużo takich prób było przed 1924 rokiem. Jednak były też takie podmioty, co do których nie mam żadnych dowodów, ani co do powstania, ani co do poniechania próby założenia. Miejcie baczenie, bądźcie wyczuleni na takie fabryki. Ktokolwiek widział informacje, ktokolwiek wie coś o spółkach: „Warszawska Cukrownia” S.A., „Nieruchomość Nr 2448 w Warszawie” S.A., czy „Syndykat Handlowy” S.A. w Poznaniu, ale także innych nie odnotowanych w bazie niech podzieli się informacjami o tych perełkach.

Kończąc wspomnę jeszcze tylko o pozostałych bazach na stronie.  W kolejności ważności funkcjonuje jeszcze baza osób, która ma być swego rodzaju słownikiem biograficznym osób związanych z dużym kapitałem. Poszczególne osoby w tej bazie zajmowały funkcyjne stanowiska lub byli założycielami lub akcjonariuszami spółek akcyjnych umieszczonych w bazie spółek. W miarę gromadzonych informacji wymienione osoby będą posiadały swoje zdjęcia, informacje o dacie urodzenia i śmierci, funkcjach w spółkach i oczywiście opis biograficzny. Wszystkie dane, podobnie jak w bazie spółek, będą zaopatrzone w przypisy źródłowe. Z kolei w bazie lokalizacji umiejscowione zostaną adresy zarządu, fabryk, oddziałów, sklepów itd. poszczególnych spółek. Tym samym możliwe będzie odnalezienie spółki na mapie, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości pozostał po niej jakikolwiek materialny ślad. W końcu kalendarium pozostaje dodatkiem, który będzie zbierał pod poszczególnymi datami informacje o zdarzeniach z historii kapitału w Polsce.

Tyle o istocie panelu, pozostaje jeszcze opcja wyszukiwania, które możliwe jest w sposób uproszczony z podstrony bazy spółek lub bazy osób, gdzie wyszukiwanie odbywa się odpowiednio po nazwie lub nazwisku. Wyszukiwanie bardziej skomplikowane, czyli po wszystkich rekordach łącząc wyszukiwania z poszczególnych rekordów z siedzibami spółek, branżami, w których działały lub giełdami, na których były notowane odbywać się będzie poprzez odrębne wyszukiwanie z poziomu strony głównej.

Zachęcam zatem do poszukiwania interesujących informacji. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Wspierajcie nas, dzielcie się informacjami i korzystajcie z nich. Polubcie na Facebooku.