Blog
Zaczynamy
27.10.2017
Zaczynamy
Ogólne

Skąd się tu wzięliśmy, co robimy i dokąd zmierzamy, czyli o konstytucji bazy Historii Polskich Spółek Akcyjnych

Startujemy. Jest godzina 11.00, sobota 28.10.2017 r. Zaczyna się XVI Spotkanie Kolekcjonerskie, spotkanie pasjonatów historii gospodarczej, kolekcjonerów historycznych papierów wartościowych, osób dokumentujących zabytki architektury przemysłowej. Miejsce spotkania to siedziba Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych i kancelarii Gessel, gdzie siedziba znajduje się.

Jednak tak naprawdę, to istotą początku, o którym piszę nie jest miejsce fizyczne, lecz wirtualne. Celem startującego właśnie projektu będzie zgromadzenie i udostępnienie w przestrzeni wirtualnej, w bazie Historii Polskich Spółek Akcyjnych opisu, czy dokumentacji każdego przejawu funkcjonowania przedwojennych spółek akcyjnych. Celem tych stron internetowych jest umożliwienie poznania życia gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku z perspektywy dużego kapitału, a w konsekwencji także udostępnienie i wymiana wiedzy pomiędzy osobami zainteresowanymi tematem historii kapitału w Polsce. Zachęcam do częstych spotkań.

Wychodząc z założenia, że sprawnie funkcjonująca gospodarka jest istotną składową umożliwiającą istnienie i rozwój społeczeństwa, pragnę dokumentować każdy przejaw historii działania podmiotów gospodarczych, tym samym prowadząc i umożliwiając innym prowadzenie badań historycznych. Wierzę, że obserwacja historii umożliwia nam wyciąganie wniosków ważnych dla współczesności, szczególnie w takiej dziedzinie jak gospodarka. Nadto jednak zachowane ślady dawnej działalności gospodarczej współtworzą naszą kulturę materialną, tym samym konstytuując naszą tożsamość. Tworzą także dziedzictwo kulturowe, które współcześnie racjonalnie wykorzystywane wpływa na rozwój gospodarczy, chociażby przez tak popularną ostatnio turystykę przemysłową.

W swych badaniach szczególnie silny nacisk kładę na badania dużych podmiotów gospodarczych - spółek akcyjnych. Skupiam się na nich, mając świadomość, że nie zawsze tego typu podmioty są najważniejszą częścią gospodarki, wnoszą do niej najwięcej wartości. Jednak historycznie to duże podmioty mają największy wpływ na powszechną świadomość prawideł funkcjonowania gospodarki, pobudzają wyobraźnię milionów i tym samym kształtują rzeczywistość społeczną. Nie można też ukrywać, że duże podmioty pozostawiają po sobie najwięcej śladów historycznych. Tak naprawdę ich wytwory: budynki, maszyny, dokumenty, idee tworzą kulturę materialną, którą chcę dokumentować, analizować i wyciągać na jej podstawie wnioski dla przyszłości.

Spoglądając już zupełnie subiektywnie, nie mogę zaprzeczyć, iż moje szczególne zainteresowanie spółkami akcyjnymi jest pochodną mojej pasji, pasji kolekcjonowania papierów wartościowych, a dokładniej historycznych akcji. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku rozpoczynając zbieranie akcji, zatrzymywałem się na analizowaniu tylko tych dokumentów, ale niewiele potrzeba było czasu i impulsów, aby uczynić z kolekcjonerskich zainteresowań etap wstępny do dalszych badań. "Mienie dla mienia" przestało być fascynujące, ciekawszym stało się wejście w głąb historii emitentów akcji. Na szczęście w ostatnim okresie stało się zasadnym ujawnienie wielu informacji związanych z historią spółek akcyjnych. Od prawie dwóch lat niemożliwe jest już reaktywowanie przedwojennych spółek akcyjnych, które to działania w przerażającej większości były zwykłym szalbierstwem, prowadzonym przez ludzi dążących zwyczajnie do wyłudzenia nienależnego im majątku. Z prawdziwą dumą mogę podkreślać, że piętnowałem tego typu działania w czasach kiedy nikt nimi się nie interesował. Dzisiaj baza Historii Polskich Spółek Akcyjnych nie może już nikomu posłużyć do reaktywacji, dlatego stopniowo będą się w niej pojawiały zgromadzone dotychczas pełne dane o poszczególnych podmiotach.

Ostatnia kwestia to "początek". W chwili obecnej w bazie zostały wpisane wszystkie znane polskie spółki akcyjne funkcjonujące w okresie międzywojennym. Jest ich dokładnie 2495 i bez jednej zostały umieszczone w dwutomowym "Katalogu polskich spółek akcyjnych Polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki" mojego autorstwa. Portal jest następnym krokiem w rozwoju tego projektu. Praktycznie nie jest ani możliwe, ani celowe opisywanie każdej spółki w formie książkowej. Raz, że jest to proces dynamiczny, ciągle udaje się pozyskiwać nowe informacje, dwa, że taniej i dostępniej dla wszystkich jest publikować informacje w strefie wirtualnej, trzy, nikogo nie stać byłoby na zakup, czy druk wielotomowych monografii wszystkich spółek.

Zatem korzystajcie w tej formie. Zachęcam jednak także do współpracy i proszę o wszelkie informacje o dawnych spółkach, którymi niezwłocznie po zweryfikowaniu będę się dzielił.