Blog
Huta Szkła "Ujście" S.A.
01.06.2018
Huta Szkła
Spółki akcyjne

Nie zawsze zachowały się do naszych czasów dokumenty akcji międzywojennych spółek akcyjnych. Czasami jednak można dotrzeć do ich wzorów, projektów lub dokumentacji związanej z tworzeniem akcji. Przykładem może być Huta Szkła "Ujście" S.A.

Huta Szkła „Ujście” S.A. powstała 13 września 1927 roku. Historia powstania jest charakterystyczna dla obszaru Wielkopolski. Zakłady hutnicze istniały w Ujściu i w pobliskim Dziembówku już przed I wojną światową i należały do niemieckiej spółki (z siedzibą w Dreźnie): Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens. Po wojnie majątek fabryk niemieckich na terenie Wielkopolski był likwidowany, najczęściej przez przejęcie przez polski kapitał (patrz np. zakłady R. Maya w Poznaniu). W przypadku hut szkła w Ujściu i Dziembówku, który znalazły się tuż przy niemieckiej granicy z okresu międzywojennego majątek należący uprzednio bezpośrednio do spółki akcyjnej z Drezna został wniesiony do nowopowstałej polskiej spółki akcyjnej. Zupełnie inną kwestią jest, że podmiot ten w rzeczywistości wciąż pozostawał pod kontrolą kapitału niemieckiego.

Założycielami spółki byli oprócz wnoszącego fabryki szkła Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens także: Europaischer Verband der Flaschenfabriken GmbH in Likwidation w Düsseldorfie (na poczet kapitału spółka ta wniosła prawa do produkcji butelek w określonej technologii), Towarzystwo Akcyjne „Böhmischen Unionbank” w Pradze, radca miejski Jan Cynka z Poznania, dyrektor Leon Okoniewski z Ujścia (został mianowany jedynym członkiem zarządu spółki), inżynier Stefan Głowacki z Poznania. Założyciele objęli wszystkie akcje, przy czym w umowie spółki zostało określone, że Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens wnosi majątek w postaci przedmiotowych hut szkła o wartości 650.000 złotych (wyliczony jako tzw. enterprise value na kwotę 797.871,23 złote pomniejszony o przejęte przez spółkę zadłużenie handlowe w kwocie 147.871,23 zł – uff, już wówczas doskonale potrafiono operować wydawałoby się wyłącznie współczesnymi mechanizmami z transakcji M&A), ale pozostaje wierzycielem spółki na kwotę 483.000 złotych, gdyż w kapitale objął wyłącznie akcje na kwotę 167.000 złotych.

Kapitał zakładowy spółki został określony na kwotę 250.000 zł, a akcje miały być akcjami okazicielskim. Niestety jak dotąd do naszych czasów żadne dokumenty akcji nie zostały ujawnione. Wiadomo także, że nie były po II wojnie światowej rejestrowane w trybie dekretu o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed 1 września 1939 r.

Dokumentów akcji nie ma, fabryka stoi i działa (no może nie całkiem, tylko ta w Ujściu, po fabryce w Dziembówku nie ma śladu z wyjątkiem torfowisk wykorzystywanych do opalania pieców hutniczych), więc może chociaż zaraportujmy o przygotowanych wzorach akcji i świadectwa tymczasowego. Dokumenty były tworzone jako załączniki do dokumentacji rejestrowej, prywatnie w spółce, nie korzystano z drukarni (źródło: akta Huty Szkła „Ujście” w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Oddział w Pile).