Blog
Transakcje dawnymi papierami wartościowymi na OneBid w 2018 roku
04.12.2018
Transakcje dawnymi papierami wartościowymi na OneBid w 2018 roku 1
Kolekcjonerstwo

OneBid podbija rynek historycznych papierów wartościowych. Dowodem są spektakularne transakcje walorami przeprowadzone za pośrednictwem tej platformy w 2018 roku. Miejmy nadzieję, że to tylko dobry początek.

Wszystko wskazuje na prawdziwość twierdzenia, iż platforma OneBid wypiera Allegro z transakcji historycznymi papierami wartościowymi (ale nie tylko nimi). Platforma OneBid wystartowała w 2017 roku i jest programem, który umożliwia domom aukcyjnym organizację aukcji w przestrzeni internetowej (ale także równolegle w tradycyjnej formie). Znakomita funkcjonalność platformy OneBid, powszechna dostępność, łatwość komunikacji, anonimowość uczestników i względna taniość przekonuje do tej formy kupna i sprzedaży różnych walorów coraz szersze kręgi kolekcjonerów.

W praktyce obserwujemy, iż platforma OneBid staje się podstawowym medium sprzedaży średnich i rzadki walorów, ale także dodatkowym medium popularniejszych papierów. Z kolei Allegro, co szczególnie dało się zaobserwować w drugiej połowie 2018 roku, stało się już wyłącznie platformą sprzedaży walorów popularnych lub nie cieszących się żadnym zainteresowaniem, ewentualnie miejscem dokonywania przypadkowych sprzedaży bardziej interesujących walorów, co do których sprzedawcy nie mają świadomości ceny.

Popatrzmy na kilka danych dotyczących transakcji na OneBid. Z góry należy wskazać, że przytoczone poniżej kwoty będą kwotami netto, tj. nie zawierają prowizji od kupującego. Standardowo w zależności od domu aukcyjnego prowizja od kupującego mieści się w przedziale od 10 do 15% wylicytowanej kwoty.

Przede wszystkim co do wartości obrotów historycznymi akcjami, obligacjami i listami zastawnymi (nie uwzględniam transakcji polisami ubezpieczeniowymi, kuksami, świadectwami tymczasowymi i ułamkowymi) to w całym 2018 roku zawarto transakcje na łączną kwotę 264.358 zł netto. Na tę wartość składa się 112.808 zł netto zapłacone za akcje z okresu międzywojennego, 108.700 zł netto zapłacone za akcje z okresu sprzed I wojny światowej i 39.310 zł netto zapłacone za obligacje i listy zastawne. Łącznie przedmiotem transakcji było dokładnie 350 papierów wartościowych, a więc średnia cena zapłacona za historyczny papier wartościowy wynosiła 755,3 zł netto. Całość obrotów została zrealizowana za pośrednictwem trzech domów aukcyjnych: Gabinetu Numizmatycznego Damiana Marciniaka (3 aukcje), Salonu Numizmatycznego Mateusza Wójcika (2 aukcje) i NumisPoland Krzysztofa Klitończyka (2 aukcje).

Z pewnością tym co napędza emocje są rekordy cenowe, zatem nie unikniemy pytań o najwyższe zapłacone ceny. Bezdyskusyjną rekordzistką pozostanie na bardzo długo akcja Kompanii Manufaktur Wełnianych (tzw. pierwsza polska akcja) sprzedana na aukcji Salonu Numizmatycznego Mateusza Wójcika (SNMW) za cenę 84.000 zł netto. Na miejscu drugim odnotowujemy transakcję akcją pierwszej spółki Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej za cenę 9.500 zł netto, która miała miejsce na aukcji NumisPoland Krzysztofa Klitończyka, a na miejscu trzecim ponownie Salon Numizmatyczny Mateusza Wójcika z 5% Obligiem Skarbu Królestwa Polskiego sprzedanym za cenę 7.250 zł netto.

Największą wartość obrotów osiągnął Gabinet Numizmatyczny Damiana Marciniaka (GNDM) , na którego aukcjach uzyskano łącznie ze sprzedaży papierów wartościowych kwotę 113.323 zł netto, na drugim miejscu Salon Numizmatyczny Mateusza Wójcickiego z kwotą 100.480 zł netto, a na trzecim NumisPoland Krzysztofa Klitończyka z kwotą 47.015 zł netto.

Dla porównania z rokiem 2017, kiedy za pośrednictwem dopiero powstałej platformy OneBid sprzedawał wyłącznie GNDM zaraportujmy, że na trzech aukcjach wówczas przeprowadzonych łączny obrót historycznymi papierami wartościowymi wynosił 53.441 zł netto. Ponieważ GNDM zarówno w 2017, jak i w 2018 przeprowadził po 3 aukcje na platformie OneBid możemy łatwo porównać, że w 2018 roku wartość sprzedaży zwiększyła się o 112,05%, ilość sprzedanych dawnych papierów zwiększyła się o 105,43% i co najważniejsze mimo znacznego wzrostu ilości sprzedanych papierów średnia cena zapłacona za papier wzrosła o 3,22%.

Trzymam kciuki za rozwój tej formy sprzedaż w 2019 roku.